SYSTEMY

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

 
Systemy zabezpieczenStrefy administracyjne i bezpieczeństwa
  • kancelarie tajne i kryptograficzne, czytelnie niejawne, archiwa kancelarii tajnych, pomieszczenia do wytwarzania dokumentów niejawnych;
  • budynki, korytarze i pomieszczenia specjalnego przeznaczenia (np. skarbce, magazyny uzbrojenia);
  • ogrodzenia do stref administracyjnych i bezpieczeństwa;
  • obiekty o średnim i wysokim ryzyku zagrożenia jak:
    banki, administracja państwowa i samorządowa, jednostki podległe pod Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym: jednostki wojskowe, jednostki policji.
VIDOM Skuteczne zabezpieczenia od 1996 roku
© 2023 VIDOM.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Tworzenie stron www
Do góry