SYSTEMY

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

 
numer telefonu

VIDOM Systemy Zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szczecińska 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: 025 7581199
e-mail: biuro@vidom.com.pl

Firma VIDOM istnieje na polskim rynku od 1996 r.

Od początku swojej działalności specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie oraz serwisie profesjonalnych technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń. Ponieważ misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz maksymalizacja satysfakcji Klienta, wykonuje ona systemy na każdym sprzęcie dostępnym na rynku i w różnych klasach w zależności od potrzeb.

Głównym segmentem działalności są:

 • Siły Zbrojne RP;
 • Policja;
 • Administracja Państwowa i Samorządowa;
 • Przedsiębiorstwa o średnim i dużym poziomie ryzyka.

Firma działa w oparciu o koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego Nr L-0750/2001 oraz w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II ust. 2, WT VII, WT VIII oraz WT XI Nr B-042/2008. 

Ponadto firma VIDOM posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia Krajowe Nr. SBPK020913T, Unii Europejskiej nr. SBPU021113T, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nr. SBPN021013T wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego będące potwierdzeniem pełnej zdolności przedsiębiorcy, do zapewnienia ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową i państwową, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań specjalnych. Tym samym firma dysponuje: pionem ochrony, kancelarią tajną, akredytowanym systemem teleinformatycznym oraz przeszkolonymi pracownikami z poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego.

Uprawnienia: 

 • Koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego /firma/;
 • Koncesja wydana przez MSWiA na obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I-go stopnia krajowej, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.
 • Bezpieczne Stanowisko Komputerowe służące do przetwarzania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową do oznaczonych klauzulą „tajne” włącznie
 • Certyfikat akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oznaczony klauzula "tajne" wydany przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Certyfikat ochrony elektromagnetycznej wydany przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW
 • Certyfikat eksperta w zakresie bezpieczeństwa /właściciel firmy/;
 • świadectwo w zakresie projektowania systemów zabezpieczenia technicznego w klasie SA-4 /projektanci/;
 • świadectwo w zakresie instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 klas SA1-SA4 /instalatorzy/
 • dyplom w zakresie wymagań najnowszych uregulowań normatywno-prawnych dla szacowania ryzyka i projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /właściciel firmy/
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • kancelarię tajną oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 • poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „Tajne”;
 • zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku; DOZÓR i EKSPLOATACJA /instalatorzy/
 • certyfikaty producentów urządzeń o odbytym przeszkoleniu ADVISOR MASTER, POLON 4000, 4900 i IGNIS1000, Galaxy, Tyco, InPro BMS, Schrack, Schneider Electric
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Poprzez stałą realizację umów specjalnych, nieustanne kontakty z firmami sektora security oraz udział w sympozjach, wystawach i targach ochrony, mamy dostęp do najświeższych informacji oraz tendencji rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony. W ten sposób nasi Klienci mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie zabezpieczeń.

Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, dającym rękojmię zachowania tajemnicy oraz profesjonalne podejście do Klienta zapewniającym, że usługi jakie świadczymy są wykonane na bardzo wysokim poziomie.

Zapraszamy do współpracy.

VIDOM Skuteczne zabezpieczenia od 1996 roku
© 2024 VIDOM.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Tworzenie stron www
Do góry